QUÂN SƯ CHUYỂN THẾ

Nội dung event:

Triệu cáo thiên hạ. 

Nay các anh hùng đã đến lúc thể hiện sức mạnh và trí khôn khéo trong việc chinh phục khám phá thế giới Tam Quốc. Trong lúc thọ trì các thế lực đen tối từ vùng đất Lĩnh Nam bắt đầu xâm chiếm thế giới. Qủy Vương hành động bất chợt lấy đi nguồn sức mạnh của Địa Giới gây ra nhiều chấn động nhiễu loạn chốn nhân gian. Nay Ngọc Hoàng ban Thiên lệnh cho các vị anh hùng đến từ tương lai, lập tức nhanh chóng thu phục yêu ma để trả lại sự yên bình cho nhân gian. Những người chứng minh được năng lực chắc chắn sẽ nhận được những điều xứng đáng.

Điều kiện:

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lấy Kim tỏa Yêu Qủy Vương.
(Sỡ hữu Kim tỏa Yêu Qủy Vương - không thể giao dịch)

Thời gian:

Từ ngày 1/4/2019 - 7/4/2019
(Event sẽ kết thúc khi hết phần thưởng hoặc hết thời gian quy định)

Phần thưởng (dành cho 2 người sớm nhất sỡ hữu KT YQV)

1. Kim tỏa Gia Cát Lượng

2. Chọn 1 trong 3 quân sư còn lại Lục Tốn, Tư Mã Ý, Bàng Thống

Cách thức báo cáo hoàn thành

Sau khi hoàn thành chụp hình acc sỡ hữu KT YQV, kèm thông tin ID acc. Ban quản lí game sẽ kiểm tra, trao phần thưởng sau 48h.

Thông tin gửi về email: [email protected]