Event: Sự tài giỏi của Trương Xuân Hoa

Thời gian diễn ra: 20:00 ngày 27/10/2019
Địa điểm tập trung: Quảng trường Trác Quận

- Thể lệ sự kiện: Vào thời gian diễn ra sự kiện các chú Ngọc Thố sẽ xuất hiện ở các vị trí khác nhau trên bản đồ. Khi thỏ xuất hiện thiên thần sẽ thông báo vị trí trên kênh toàn, người chơi nhanh chân chạy đến vị trí thông báo để giao dịch với Ngọc Thố. Sau khi giao dịch hoàn tất Ngọc Thố sẽ biến mất. 5 phút sau các thiên thần sẽ thông báo địa điểm tiếp theo Ngọc Thố xuất hiện.

- Lưu ý: Mỗi lần giao dịch chỉ có 1 người và sau khi giao dịch xong Ngọc Thố sẽ biến mất. Và chỉ có 3 lần Ngọc Thố xuất hiện.

- Điều kiện giao dịch:

Vật phẩm giao dịch

Vật phẩm nhận được

Tướng tinh Trương Xuân Hoa
(số lượng 8 cái)

Kim Ấn Trương Xuân Hoa