Giới thiệu: Linh Hồn Chi Thạch

Vạn vật trong đất trời đều luôn có linh hồn trú ngụ bên trong...
Sau khi chết đi linh hồn đó sẽ rời khỏi thực thể về nơi chuẩn bị cho một vòng tuần hoàn mới. Hoặc cũng có khi bị những thực thể khác hấp thu thôn phệ rồi gia tăng sức mạnh cho chính thực thể ấy.

Trong thế giới P-TS Online cũng không ngoại lệ, và giờ đây người chơi đã có thể thu lấy linh hồn từ những thực thể khác để gia tăng cường hóa thêm cho trang bị của chính mình theo nhiều hướng khác nhau...
Bạn cần có Thu Hồn Khí trong hành trang của mình để thu lấy linh hồn khi chiến đấu. Mỗi thu hồn khí sẽ thu giữ lấy được một linh hồn.
Linh hồn thu được tùy thời điểm có thể ở dạng tàn hồn hoặc cao hơn là tinh hồn. Phẩm chất linh hồn của mỗi sinh vật là khác nhau nên phẩm chất của tàn hồn thu được cũng vậy.
Người chơi có thể dung hợp 7 tàn hồn lại thành một tinh hồn. Kéo 2 ô có chứa tàn hồn hay tinh hồn với nhau để dung hợp chúng lại.

Và dung hợp 7 tinh hồn lại thành kết tinh linh hồn, đó chính là Linh Hồn Chi Thạch. Có 5 thuộc tính khác nhau Địa, Thủy, Hỏa, Phong và Tâm.

Mỗi trang bị có thể khảm được hai Linh Hồn Chi Thạch không cùng chung thuộc tính với nhau.

Để khảm vào trang bị, người chơi sử dụng bảng hợp thành, đặt trang bị khảm nhận ở ô đầu tiên, và Linh Hồn Chi Thạch vào một trong hai ô còn lại.

Ví dụ: Để khảm vào slot hồn thạch thứ hai, người chơi cần đặt một item trung gian ở ô thứ hai và Linh Hồn Chi Thạch vào ô thứ ba như hình.
Đặt trang bị ở ô đầu tiên trong hành trang, sử dụng lệnh /check để kiểm tra thuộc tinh được nâng cấp tăng cường từ Linh Hồn Chi Thạch.

Souls là số linh hồn cần để nuôi dưỡng tăng cấp hồn thạch.
Enhance là tên của thuộc tính tăng cường cho trang bị được khảm hồn thạch.

Trang bị sau khi được khảm hồn thạch sẽ được hiển thị vị trí hồn thạch.
Khảm 1: hồn thạch khảm slot đầu tiên
Khảm 2: hồn thạch khảm slot thứ hai
Khảm 1-2: hồn thạch khảm cả hai slot

Trang bị sau khi được khảm nạm hồn thạch sẽ tạm thời không thể chuyển giao cho người chơi khác. Hãy tháo rời hồn thạch khỏi trang bị khi cần chuyển giao. Để thu hồi hồn thạch từ trang bị cần có một loại phù chuyên dụng, tùy vào cấp độ hồn thạch mà cấp độ phù sẽ khác nhau (Lv1-4 sơ, Lv5-7 trung, Lv8-10 cao).Cách sử dụng tương tự như khi bạn khảm hồn thạch từ bảng hợp thành, hồn thạch thu về từ trang bị sẽ bị giảm đi một cấp.Nếu có item Tịnh Hồn Lô trong hành trang thì hồn thạch thu hồi từ trang bị sẽ được item này trực tiếp chuyển hóa và thu giữ lấy tất cả số linh hồn bên trong trước khi hồn thạch bị giảm một cấp.
[Bảng thuộc tinh Linh Hồn Chi Thạch]

C.Rate: (Critical Rate) Tỉ lệ bội kich cho trang bị được khảm.
C.Res: (Critical Resistant) Tỉ lệ kháng bạo kích của nhân vật.
C.DMG: (Critical Damage) Tăng sát thương các đòn đánh có bội kích.
CC.Hit: (CC Hit Rate) Tỉ lệ thành công các kỹ năng gây trạng thái.
CC.Res: (CC Resistant) Tỉ lệ kháng các kỹ năng trạng thái.

Regen: (Regeneration) Hồi một lượng HP và SP sau mỗi lượt.
HPSteal: (HP Steal) Hồi lại một lượng máu dựa trên sát thương gây ra.
DEFPen: (Defense Penetrate) Bỏ qua một lượng thủ của mục tiêu.
%HPAtk: (HP Percent Attack) Tăng sát thương dựa trên máu của mục tiêu. (Min 100, Max 3456).

Element: (Element Boost) Tăng sát thương theo thuộc tinh nhân vật.
SPATK: (SP Blade) Sử dụng 1% lượng SP tối đa (Max 69SP) để tăng sát thương công kích.
SPDEF: (SP Shield) Tiêu tốn 1% SP tối đa (Max 69SP) để giảm đi sát thương nhận vào.
xAGI: (AGI Boost) Tăng tỉ lệ bội mẫn cho trang bị.