Sự kiện: Phó bản Tết Trung Thu

Diễn ra từ ngày 1/9/2020 – 6/9/2020

Trong dịp lễ hội trung thu năm nay. Hằng Nga cùng bầy Tang Đóa sẽ làm bánh trung thu dâng tặng Ngọc Đế cùng các vị tiên nhà trời. Nhưng trong lúc làm bánh một số con Tang Đóa vì tình nghịch ngợm nên đã trốn đi ra khỏi cung Quản Hằng. Vì sợ chúng sẽ xuống trần gian quậy phá con người nên các chư vị thần tiên đã bố trí khắp nơi ở các Thiên Môn. Các vị anh hùng được triệu tập đến Nam Thiên Môn hỗ trợ Bắc Tinh Quân ngăn cản các con Tang Đóa. Bình yên của nhân gian đều đặt vào trong tay các bạn.

Điều kiện tham gia sự kiện:
- Chuyển sinh level 120.
- Để trống ô chứa võ tướng.
- Mỗi trận đánh kéo dài 10 phút
Địa điểm diễn ra: Nam Thiên Môn
Vật phẩm nhận được: Ngọc Tang Đóa