Event: Giải thi đấu mùa đông

Thời gian đăng ký: 20/11/2019 - 30/11/2019
Thời gian diễn ra: 10/12/2019 - 16/12/2019
Dự kiến thời gian phụ: 10/12/2019 - 22/12/2019
Địa điểm: Lôi đài mùa đông (Lưu trình từ Quảng trường Trác Quận)

Kết quả thi đấu:
Giải 1: Đào Ngọc Long (100 xu thôn thực, TTVăn Ương, Bạch Lang Bắc Quốc)
Giải 2: Nguyễn Minh Nhật (50 xu thôn thực, TTLữ Linh Khởi)
Giải 3: Trần Minh Huy (30 xu thôn thực, TTCao Thuận)

Nội quy tham gia:
1. Người tham gia có thể là cá nhân hoặc tổ đội từ 2 người trở lên.
2. Người tham gia sau khi được xác nhận mã số team thi đấu, vui lòng theo dõi liên tục sơ đồ giải thi đấu trên các phương tiện truyền thông của P-TS online.
3. Người tham gia chỉ được quyền sử dụng các nick đã đăng kí với BTC cho đến hết mùa giải. Nếu phát hiện thay đổi ID nick, BTC có quyền loại team đó khỏi giải.
4. Trong quá trình thi đấu nếu team nào trễ 15 phút thi đấu, thì team đó sẽ bị loại.
5. Chúng tôi chấp nhận cho người chơi quyền đổi hệ, đổi nghề, đổi tên trong suốt quá trình diễn ra giải. Nhưng vẫn phải cùng một ID đã đăng kí trước đó.
6. Trong giải thi đấu KHÔNG chấp nhận sử dụng các loại full hp, sp, hoàn hồn đan, triệu gọi, bùa, đặc thù kháng trạng thái. Nếu vi phạm tất nhiên team sẽ bị loại ngay lập tức.
7. BTC chấp nhận cho bạn thay không quá 2 võ tướng trong trận thi đấu.
8. Người tham gia phải tôn trọng quyết định của BTC cũng như trọng tài thi đấu.
9. Các vòng thi tham gia loại trực tiếp chỉ đánh duy nhất một lần. Không chấp nhận các tình trạng out nick vì lí do cúp điện hoặc mất mạng. Nếu nguyên nhân xác định out nick từ phía server chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức lại.
10. Người tham gia phải cam kết tôn trọng điều khoản dịch vụ khách hàng của P-TS online
11. Team chiến thắng giải 1, sẽ tham gia thêm một vòng phụ thi đấu với team GM, để giành thêm giải đặc biệt, nếu chiến thắng.

Vòng sơ khảo:
Người chơi sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí tham gia, chúng tôi sẽ tiến hành tổng hợp danh sách team tham gia và tham dự thi đấu vòng loại, giao chiến trực tiếp với team GM (team sẽ show stt và skill của đội hình GM để đảm bảo tính công bằng). Những đội nào chiến thắng sẽ chính thức vượt qua vòng sơ khảo để vào vòng trong.

Vòng thi chính thức: Sau khi vượt qua vòng sơ khảo, các team sẽ được BTC cuộc thi quay số và bắt cặp thi đấu với hình thức loại trực tiếp để đến chung kết xếp hạng.

Giải đặc biệt (giao đấu GM): Kim Ấn Văn Ương